झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम प्रकाशने

एकूण नोंदी:236
अनुक्रमांक शीर्षक जी.आर. तारीख फाईल आकार (KB) डाउनलोड करा
1 न्यु चिंचवाडी चाळ कमिटी सह. गृह. संस्था, वांद्रे (प.) 28/12/2020 File न्यु चिंचवाडी चाळ कमिटी सह. गृह. संस्था, वांद्रे (प.)
2 जाहीर सुचना हिंद एकता एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, माहिम विभाग. 30/07/2020 File जाहीर सुचना हिंद एकता एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, माहिम विभाग.
3 जाहीर सुचना नव किरण वेल्फेर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.), माहिम विभाग. 30/07/2020 File जाहीर सुचना नव किरण वेल्फेर एस.आर.ए.  सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.), माहिम विभाग.
4 बांद्रा साईनाथ एस.आर.ए. गृह संस्था, वांद्रे(प.) 28/07/2020 File बांद्रा साईनाथ एस.आर.ए. गृह संस्था, वांद्रे(प.)
5 नारळी आग्रीपाडा एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, खार (प.) सदनिका वाटपाबाबत. 23/07/2020 File नारळी आग्रीपाडा एसआरए  सहकारी  गृहनिर्माण  संस्था मर्यादित, खार (प.) सदनिका वाटपाबाबत.
6 इम्यॅन्युअल लेलेवाडी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अंधेरी (पुर्व) सदनिका वाटपाबाबत. 23/07/2020 File इम्यॅन्युअल लेलेवाडी  एसआरए  सहकारी  गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अंधेरी (पुर्व) सदनिका वाटपाबाबत.
7 न्यु टेक्निकल एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., अंधेरी (पुर्व) सदनिका वाटपाबाबत. 23/07/2020 File न्यु टेक्निकल एसआरए सहकारी  गृहनिर्माण संस्था मर्या., अंधेरी (पुर्व) सदनिका वाटपाबाबत.
8 मास हाउसिंग डेव्हलेपमेंट कोर्पोरेशन 22/07/2020 File मास हाउसिंग डेव्हलेपमेंट कोर्पोरेशन
9 Notice Inviting applications for empanelling SR. JR. Counsels for S.R.A .pdf 16/07/2020 File Notice Inviting applications for empanelling SR. JR. Counsels for S.R.A .pdf
10 साईै मगन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. पाटकर रोड, विलेपार्ले (पुर्व), 13/07/2020 File साईै मगन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. पाटकर रोड, विलेपार्ले (पुर्व),
11 गृहनिर्माण संस्थेची पुर्ण इमारत अथवा इमारतीतील काही मजले सील केले आहेत अशा गृहनिर्माण संस्थाकरीता मार्गदर्शक सुचना. 01/07/2020 File गृहनिर्माण संस्थेची पुर्ण इमारत अथवा इमारतीतील काही मजले सील केले आहेत अशा गृहनिर्माण संस्थाकरीता मार्गदर्शक सुचना.
12 अध्यक्ष महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती (सु.प.व.नी), न्यायाधिकरण, मुंबई, या कार्यालयाकरीता संगणक प्रिंटर व स्कॅनर उपलब्ध करून देण्याबाबत 01/07/2020 File अध्यक्ष महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती (सु.प.व.नी), न्यायाधिकरण, मुंबई, या कार्यालयाकरीता संगणक प्रिंटर व स्कॅनर उपलब्ध करून देण्याबाबत
13 Public Notice CTS No. 1378pt,1378/27 to 1378/38 of Village-Malad(west) 30/06/2020 File Public Notice CTS No. 1378pt,1378/27 to 1378/38 of Village-Malad(west)
14 जाहिर सुचना, प्रा.लि.702, नटराज, एम.व्ही.रोड जंक्श़न, वेस्ट़र्न एक्सप्रेस हायवे, अंधेरी (प) मुंबई:४०००६९. मौजे-मालाड(द), ता. बोरीवली. 30/06/2020 File जाहिर सुचना, प्रा.लि.702, नटराज, एम.व्ही.रोड जंक्श़न, वेस्ट़र्न एक्सप्रेस हायवे, अंधेरी (प) मुंबई:४०००६९. मौजे-मालाड(द), ता. बोरीवली.
15 जाहिर सुचना,भाटीया इस्टेट, चारकोप मार्वे लिंक रोड, कांदिवली (प), मौजे-कांदीवली 30/06/2020 File जाहिर सुचना,भाटीया इस्टेट, चारकोप मार्वे लिंक रोड, कांदिवली (प), मौजे-कांदीवली