झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम प्रकाशने

एकूण नोंदी:282
अनुक्रमांक शीर्षक जी.आर. तारीख फाईल आकार (KB) डाउनलोड करा
1 ओम सिध्दीविनायक सह. गृह.संस्था , 21/01/2021 File ओम  सिध्दीविनायक सह. गृह.संस्था ,
2 जेरेमियाह स.गृ. सं. एस आर ए (नियो) संस्था 21/01/2021 File जेरेमियाह स.गृ. सं. एस आर ए (नियो) संस्था
3 जय गणेश एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित. 19/01/2021 File जय गणेश एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित.
4 न्यु हनुमान नगर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खार(प). 13/01/2021 File न्यु हनुमान नगर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खार(प).
5 श्री. साईनाथ नगर सह.गृह. संस्था यांनी मागणी केलेप्रमाणे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 07/01/2021 File श्री. साईनाथ नगर सह.गृह. संस्था यांनी मागणी केलेप्रमाणे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
6 न्यु हनुमान नगर एसआरए सह.गृह.संस्था मर्या., खार झोपडीधारकांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत. 07/01/2021 File न्यु हनुमान नगर एसआरए सह.गृह.संस्था मर्या., खार  झोपडीधारकांची यादी  संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.
7 भिमनगर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 05/01/2021 File भिमनगर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
8 विजय नगर रहिवाशी सेवा संघ (नियो.) 30/12/2020 File विजय नगर रहिवाशी  सेवा संघ (नियो.)
9 न्यु चिंचवाडी चाळ कमिटी सह. गृह. संस्था, वांद्रे (प.) 28/12/2020 File न्यु चिंचवाडी चाळ कमिटी सह. गृह. संस्था, वांद्रे (प.)
10 ई –निविदा सूचना 583 18/12/2020 File ई –निविदा सूचना 583
11 पवनसुत सहकारी गृहनि र्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 18/12/2020 File पवनसुत सहकारी गृहनि र्माण संस्थेचे क्षेत्र  झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
12 ओम साई गणेश एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 17/12/2020 File ओम साई गणेश एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.
13 साईकृपा एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 16/12/2020 File साईकृपा एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.
14 विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन त्याबाबतचे कार्यालयीन आदेश. 14/12/2020 File विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन त्याबाबतचे कार्यालयीन आदेश.
15 Laxminagar Allotment List 03/12/2020 File Laxminagar Allotment List