झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Greater Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात आपले स्वागत आहे

महाराष्ट्र शासनाने झोपडपट्टीने व्यापलेली जमीन हा मूलभूत उत्पन्नाचा स्त्रोत धरुन त्यावर चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन, की जेणेकरुन खुल्या बाजारातील सदनिकांच्या विक्रीच्या रकमाद्वारे झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मोफत मिळतील, या योजनेसाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणची स्थापना केली. हे प्राधिकरण संपूर्ण बृहन्मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी "नियोजन प्राधिकरण" म्हणून काम करील.

[ अधिक वाचा ]

नवीन काय आहे +

नवीनतम परिपत्रके

सर्व पहा

बातम्या आणि प्रकाशन

सर्व पहा

नवीनतम ऑर्डर

सर्व पहा
  • National Portal of india
  • Aaple Sarker
  • Data Gov
  • My Gov
  • incredible india
  • Make in India
  • Swachh Bharat