Publication

Total Records:326
Sr.No. Title G.R. Date File Size (KB) Download
1 न्यु हनुमान नगर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खार(प). 13/01/2021 File न्यु हनुमान नगर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खार(प).
2 श्री. साईनाथ नगर सह.गृह. संस्था यांनी मागणी केलेप्रमाणे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 07/01/2021 File श्री. साईनाथ नगर सह.गृह. संस्था यांनी मागणी केलेप्रमाणे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
3 न्यु हनुमान नगर एसआरए सह.गृह.संस्था मर्या., खार झोपडीधारकांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत. 07/01/2021 File न्यु हनुमान नगर एसआरए सह.गृह.संस्था मर्या., खार  झोपडीधारकांची यादी  संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.
4 भिमनगर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 05/01/2021 File भिमनगर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
5 Revised LOI -Mariyamman CHS.pdf 04/01/2021 File Revised LOI -Mariyamman CHS.pdf
6 Shivdarshan SRA Co-Og.Hsg. Soc. Ltd. 31/12/2020 File Shivdarshan SRA Co-Og.Hsg. Soc. Ltd.
7 विजय नगर रहिवाशी सेवा संघ (नियो.) 30/12/2020 File विजय नगर रहिवाशी  सेवा संघ (नियो.)
8 न्यु चिंचवाडी चाळ कमिटी सह. गृह. संस्था, वांद्रे (प.) 28/12/2020 File न्यु चिंचवाडी चाळ कमिटी सह. गृह. संस्था, वांद्रे (प.)
9 ई –निविदा सूचना 583 18/12/2020 File ई –निविदा सूचना 583
10 पवनसुत सहकारी गृहनि र्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 18/12/2020 File पवनसुत सहकारी गृहनि र्माण संस्थेचे क्षेत्र  झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
11 ओम साई गणेश एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 17/12/2020 File ओम साई गणेश एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.
12 साईकृपा एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 16/12/2020 File साईकृपा एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.
13 विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन त्याबाबतचे कार्यालयीन आदेश. 14/12/2020 File विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन त्याबाबतचे कार्यालयीन आदेश.
14 Laxminagar Allotment List 03/12/2020 File Laxminagar Allotment List
15 नवनाथ सह.गृह.संस्था यांनी मागणी केलेप्रमाणे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 27/11/2020 File नवनाथ सह.गृह.संस्था यांनी मागणी केलेप्रमाणे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.