झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Greater Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम ऑर्डर

एकूण नोंदी:311
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक मागणी क्रमांक मागणी तारीख फाइल डाउनलोड करा
1 Chief Executive Officer SEVEN HILLS CHS 20171106 06/11/2017 SEVEN HILLS CHS
2 Chief Executive Officer OMKAR HITWARDAK CHS 20171103 03/11/2017 OMKAR HITWARDAK CHS
3 Chief Executive Officer PAREL LOKSEVA CHS AND TAKSHASHILA CHS 20171102 02/11/2017 PAREL LOKSEVA CHS AND TAKSHASHILA CHS
4 Chief Executive Officer SHRAMIK EKTA SRA CHS 20171102 02/11/2017 SHRAMIK EKTA SRA CHS
5 Chief Executive Officer Sant Gadge maharaj SRA CHS 20171025 25/10/2017 Sant Gadge maharaj SRA CHS
6 Chief Executive Officer SHREE GANESH SRA CHS 20171025 25/10/2017 SHREE GANESH SRA CHS
7 Chief Executive Officer Shanti Nagar Rahivashi Sanga Girhanirman Sanstha ltd 20171017 17/10/2017 Shanti Nagar Rahivashi Sanga Girhanirman Sanstha ltd
8 Chief Executive Officer MATOSHREE SADAN CO OP CHS 20171017 17/10/2017 MATOSHREE SADAN CO OP CHS
9 Chief Executive Officer CHANDAN NAGAR CHS 20171016 16/10/2017 CHANDAN NAGAR CHS
10 Chief Executive Officer DR AMBEDKAR CHS 20171013 13/10/2017 DR AMBEDKAR CHS
11 Chief Executive Officer MATOSHREE SRA CHS AND 11 OTHERS CHS 20171013 13/10/2017 MATOSHREE SRA CHS  AND 11 OTHERS CHS
12 Chief Executive Officer INDIRA NAGAR HUTMENT DWELLERS CHS 20171010 10/10/2017 INDIRA NAGAR HUTMENT DWELLERS CHS
13 Chief Executive Officer LOKMANYA TILAK SRA SAHAKARI GRUHNIRMAN SANSTHA LTD 20171010 10/10/2017 LOKMANYA TILAK SRA SAHAKARI GRUHNIRMAN SANSTHA LTD
14 Chief Executive Officer BAJRANGDAS BAPPA CHS 20172009 09/10/2017 BAJRANGDAS BAPPA CHS
15 Chief Executive Officer JANKYAN DAHISAR SRA CHS LTD 20171009 09/10/2017 JANKYAN DAHISAR SRA CHS LTD