झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम ऑर्डर

एकूण नोंदी:74
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक मागणी क्रमांक मागणी तारीख फाइल डाउनलोड करा
1 Chief Executive Officer KARMBHUMI CHS AND TAI CHS 20171110 10/11/2017 KARMBHUMI CHS AND TAI CHS
2 Chief Executive Officer PANCHSHEEL SRA CHS AND EKTA CHS LTD 20171109 09/11/2017 PANCHSHEEL SRA CHS AND EKTA CHS LTD
3 Chief Executive Officer Ranveer Sra chs 20171106 06/11/2017 Ranveer Sra chs
4 Chief Executive Officer SEVEN HILLS CHS 20171106 06/11/2017 SEVEN HILLS CHS
5 Chief Executive Officer OMKAR HITWARDAK CHS 20171103 03/11/2017 OMKAR HITWARDAK CHS
6 Chief Executive Officer PAREL LOKSEVA CHS AND TAKSHASHILA CHS 20171102 02/11/2017 PAREL LOKSEVA CHS AND TAKSHASHILA CHS
7 Chief Executive Officer SHRAMIK EKTA SRA CHS 20171102 02/11/2017 SHRAMIK EKTA SRA CHS
8 Chief Executive Officer Sant Gadge maharaj SRA CHS 20171025 25/10/2017 Sant Gadge maharaj SRA CHS
9 Chief Executive Officer SHREE GANESH SRA CHS 20171025 25/10/2017 SHREE GANESH SRA CHS
10 Chief Executive Officer Shanti Nagar Rahivashi Sanga Girhanirman Sanstha ltd 20171017 17/10/2017 Shanti Nagar Rahivashi Sanga Girhanirman Sanstha ltd