झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम ऑर्डर

एकूण नोंदी:69
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक मागणी क्रमांक मागणी तारीख फाइल डाउनलोड करा
1 Chief Executive Officer PAREL LOKSEVA CHS AND TAKSHASHILA CHS 20171102 02/11/2017 PAREL LOKSEVA CHS AND TAKSHASHILA CHS
2 Chief Executive Officer SHRAMIK EKTA SRA CHS 20171102 02/11/2017 SHRAMIK EKTA SRA CHS
3 Chief Executive Officer Sant Gadge maharaj SRA CHS 20171025 25/10/2017 Sant Gadge maharaj SRA CHS
4 Chief Executive Officer SHREE GANESH SRA CHS 20171025 25/10/2017 SHREE GANESH SRA CHS
5 Chief Executive Officer Shanti Nagar Rahivashi Sanga Girhanirman Sanstha ltd 20171017 17/10/2017 Shanti Nagar Rahivashi Sanga Girhanirman Sanstha ltd
6 Chief Executive Officer MATOSHREE SADAN CO OP CHS 20171017 17/10/2017 MATOSHREE SADAN CO OP CHS
7 Chief Executive Officer CHANDAN NAGAR CHS 20171016 16/10/2017 CHANDAN NAGAR CHS
8 Chief Executive Officer DR AMBEDKAR CHS 20171013 13/10/2017 DR AMBEDKAR CHS
9 Chief Executive Officer MATOSHREE SRA CHS AND 11 OTHERS CHS 20171013 13/10/2017 MATOSHREE SRA CHS  AND 11 OTHERS CHS
10 Chief Executive Officer INDIRA NAGAR HUTMENT DWELLERS CHS 20171010 10/10/2017 INDIRA NAGAR HUTMENT DWELLERS CHS