Publication

Total Records:317
Sr.No. Title G.R. Date File Size (KB) Download
1 मौजे- माजिवडे, तालुका ठाणे, येथिल सर्व्हे क्र. 407/2 या मिळकतीवरील “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र" घोषित करणेबाबत 22/03/2021 File मौजे- माजिवडे, तालुका ठाणे, येथिल सर्व्हे क्र. 407/2  या मिळकतीवरील “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र
2 एन.डी. भूता चॅरिटीज वांद्रे (पू.) 04/03/2021 File एन.डी. भूता चॅरिटीज वांद्रे (पू.)
3 सदर अधि नियमांतर्गत झो.पु.प्रा. कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणारी सेवा, पद निर्देशित अधिकारी यांचा तपशिल. 04/03/2021 File सदर  अधि नियमांतर्गत झो.पु.प्रा. कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणारी सेवा, पद निर्देशित अधिकारी यांचा तपशिल.
4 श्री. माहालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था. 03/03/2021 File श्री. माहालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
5 श्री. वल्लभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था. 03/03/2021 File श्री. वल्लभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
6 जी.डी.बी.सह.गृह.संस्था 26/02/2021 File जी.डी.बी.सह.गृह.संस्था
7 श्री. जडे बसलिंगेश्र्वर स्वामी सहकारी गृहनिर्माण संस्था. 24/02/2021 File श्री. जडे बसलिंगेश्र्वर स्वामी सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
8 माऊली निवास सह.गृह. संस्था. 23/02/2021 File माऊली निवास सह.गृह. संस्था.
9 लोकमान्य सह.संस्था. 23/02/2021 File लोकमान्य सह.संस्था.
10 कर्मभूमी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित) 22/02/2021 File कर्मभूमी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित)
11 ताई को.ऑप. हाऊसिंग सोसायटी (नियोजित) 22/02/2021 File ताई को.ऑप. हाऊसिंग सोसायटी (नियोजित)
12 गुरूकृपा सह. गृह. संस्था पाटीलवाडी व ईस्माईल चाळ सह. गृह संस्था 16/02/2021 File गुरूकृपा सह. गृह. संस्था पाटीलवाडी व ईस्माईल चाळ सह. गृह संस्था
13 गुरूकृपा एसआरए सह. गृह. संस्था नियो 09/02/2021 File गुरूकृपा एसआरए सह. गृह. संस्था नियो
14 Circular No. 197 05/02/2021 File Circular No. 197
15 अष्टविनायक सह. गृह संस्था (नियो.)या संस्थेचे भूसंपादन प्रकरणी सदर व्यक्तीच्या हरकती/सुचना मराठी व इंग्रजी दैनिकात प्रसिध्द करणेबाबत. 02/02/2021 File अष्टविनायक सह. गृह संस्था  (नियो.)या संस्थेचे  भूसंपादन प्रकरणी सदर व्यक्तीच्या  हरकती/सुचना  मराठी व इंग्रजी दैनिकात प्रसिध्द करणेबाबत.