झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम ऑर्डर

एकूण नोंदी:74
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक मागणी क्रमांक मागणी तारीख फाइल डाउनलोड करा
1 Chief Executive Officer MATOSHREE SADAN CO OP CHS 20171017 17/10/2017 MATOSHREE SADAN CO OP CHS
2 Chief Executive Officer CHANDAN NAGAR CHS 20171016 16/10/2017 CHANDAN NAGAR CHS
3 Chief Executive Officer DR AMBEDKAR CHS 20171013 13/10/2017 DR AMBEDKAR CHS
4 Chief Executive Officer MATOSHREE SRA CHS AND 11 OTHERS CHS 20171013 13/10/2017 MATOSHREE SRA CHS  AND 11 OTHERS CHS
5 Chief Executive Officer INDIRA NAGAR HUTMENT DWELLERS CHS 20171010 10/10/2017 INDIRA NAGAR HUTMENT DWELLERS CHS
6 Chief Executive Officer LOKMANYA TILAK SRA SAHAKARI GRUHNIRMAN SANSTHA LTD 20171010 10/10/2017 LOKMANYA TILAK SRA SAHAKARI GRUHNIRMAN SANSTHA LTD
7 Chief Executive Officer BAJRANGDAS BAPPA CHS 20172009 09/10/2017 BAJRANGDAS BAPPA CHS
8 Chief Executive Officer JANKYAN DAHISAR SRA CHS LTD 20171009 09/10/2017 JANKYAN DAHISAR SRA CHS LTD
9 Chief Executive Officer Sudarshan SRA CHS 20171006 06/10/2017 Sudarshan SRA CHS
10 Chief Executive Officer PANCHSHEEL CHS 20171006 06/10/2017 PANCHSHEEL CHS