झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम ऑर्डर

एकूण नोंदी:69
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक मागणी क्रमांक मागणी तारीख फाइल डाउनलोड करा
1 Chief Executive Officer Om Sai Bamanwada Kabir Nagar CHS 20170710 10/07/2017 Om Sai Bamanwada Kabir Nagar CHS
2 Chief Executive Officer MAHALAXMI CHS 20170623 23/06/2017 MAHALAXMI CHS
3 Chief Executive Officer MALAVNI CHS, NAGARIK CHS, MANIKARAN CHS 20170621 21/06/2017 MALAVNI  CHS, NAGARIK CHS, MANIKARAN CHS
4 Chief Executive Officer SHREE KRISHNA DEVLOPERS 20170427 27/04/2017 SHREE KRISHNA DEVLOPERS
5 Administrative Department Mariamma Nagar Co op CHS 201711071 09/03/2017 Mariamma Nagar Co op CHS
6 Administrative Department Mahatma Phule Nagar CHS, new kalina chs 09/03/2017 Mahatma Phule Nagar CHS, new kalina chs
7 Administrative Department Sant Gadge Maharaj Chs 09/03/2017 Sant Gadge Maharaj Chs
8 Administrative Department Om Shiv Matoshree SRA CHS 08/03/2017 Om Shiv Matoshree SRA CHS
9 Administrative Department AMAN SHIV SHANKAR SRA CHS 05/01/2017 AMAN SHIV SHANKAR SRA CHS